Kostel  svaté  Máří  Magdaleny  v  Chlumíně

AKTUÁLNĚ

 

Bohoslužebný život se vrací !  Pravidelná shromáždění se konají v obvyklých časech v závislosti na situaci a vládních nařízeních. Kostel otevřen vždy!

SLEDUJTE PROJEKTOVÉ NOVINKY V RUBRICE ....PRO SVATOU MÁŘÍ MAGDALENU