Kostel svaté Máří Magdalény v Chlumíně

Křtiny 30.8.2020

Po mnoha letech se v kostele sv.Máří Magdaleny opět udělovala svátost křtu.