Kostel svaté Máří Magdaleny v Chlumíně

...pro svatou Maří Magdalenu

 

V táto rubrice Vás budeme pravidelně informovat o projektech spojených nějakým způsobem s kostelem a s naší obcí

Křížová cesta

Tento projekt je těsně před dokončením. Zbývá už jen umístit v prostoru severní brány skříňku s tištěným materiálem a můžeme vyrazit na cestu spolu s Kristem.

Jesličky pro...

V rámci tohoto projektu jsou zakoupeny figurky pro náš  Betlém a pozadí je ve výrobě.

Figurky již jsou v kostele. O Vigilii Narození Páně (půlnoční) bylo přítomnými donátory a kmotry i ostatními rozhodnuto, že bude Betlém ryze chlumínský.. Bude k vidění o Vánocích 2021. Zároveň budou k dispozici i pamětní spisky a certifikáty.

Poutní cesta

Smyslem tohoto projektu je přivést k nám turistický a poutnický ruch..

Projekt je v tuto chvíli v běhu . Pracovně je nazván: Poutní okruh sv.Ludmily. Počátek by měl být v Neratovicích (rozcestník u žel.mostu,sv.Vojtěcha) přes Libiš (sv.Jakub), Chlumín (sv.Maří) , Zálezlice , Kozárovice, Bukol a přes novou lávku do Lužce. Na obou koncích je tak  připojen k již existující poutní cestě Blaník-Říp. Tímto vznikne zhruba třicetikilometrový okruh: Chlumín-Lužec-Hořín-Mělník-Kly-Neratovice-Chlumín. Trasa je v jednání a již byl v této v této věci osloven KČT a jeho značkaři. Na tomto projektu pracuje i klub hnutí Brontosaurus PELLEGRINI-POUTNÍCI.