Trojí křtiny 26.9.2020

Slavnost udělení svátosti křtu toho dne byla trojnásobná.