Kostel svaté Máří Magdaleny v Chlumíně

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Veřejná sbírka na podporu obnovy kostela je povolena Krajským úřadem Středočeského kraje v Praze a nemá časové omezení.

Číslo transparentního účtu vedeného u Komerční banky a.s.     6633300 / 0100

Děkujeme.